Festivitéiten fir National Feierdag

22. Juni 2018
zu Ettelbréck

Concert

07. Juli 2018
um 15h00 zu Ettelbréck
an der Groussgaass

Al Dikrech Opmarsch an Concert

13. Juli 2018
zu Dikrech

Weider Informatiounen
kommen no