Merci eisem Dirigent Rainer fir d’Iddi, dem Armand Stracks fir d’Zesummesetzen vum Video an allen Museker/innen fir d’Matspillen

Wann nawell e bessen op eng aner Art an Weis, hun eis Musikanten et sech net huelen geloss fir zesummen fir Iech ze musizéieren.